The Bangkok Residence (BR) in collaboration with Watthana District Office and Bangkok plant trees together Adding green space to Bangkok

💛🌳🌬เดอะ บางกอก เรซิเดนซ์ (BR) ร่วมกับสำนักงานเขตวัฒนา และ กรุงเทพมหานคร ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพฯ ท่ามกลางความชุ่มฉ่ำ ที่สุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์ 42) ในวันที่ 11 ตุลาคม 2566   โดยได้รับเกียรติ จากคุณ พิมพ์จุฑา สกุนสิทธิ์ธาดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวัฒนา , นางสาวสุพร คุ้มภัย หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และ ผู้บริหารจาก BR คุณ อนุกูล ล้านแปง รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส , คุณ ปพณ ลิ้นสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนางานบริหาร และทีมคณะผู้บริหารจาก BR ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร จำนวน 288 ต้น โดยได้รับการสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว จากหลายๆฝ่าย 

 🌳เดอะ บางกอก เรซิเดนซ์ ร่วมสมทบ ปลูกต้นไม้ 116 ต้น
 🌳ลูกค้าBR ที่ซื้

อบ้านหรือคอนโด ร่วมปลูกต้นไม้ 110 ต้น
 🌳ลูกค้า BR ที่เช่าบ้านหรือคอนโด ร่วมปลูกต้นไม้ 62 ต้น
  🌳รวมจำนวนต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเชียวในกับกรุงเทพฯ รวม 288 ต้น

ทั้งนี้ การปลูกต้นไม้ในบริเวณดังกล่าว ถือเป็นการเปิดพื้นที่กลางสำหรับประชาชนในการคืนปอดสะอาดให้ชุมชนในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนงานด้านหนึ่งที่สำคัญของ BR ที่จะร่วมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อร่วมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#BRAgent #TheBangkokResidence
#Bangkok #เขตวัฒนา #กรุงเทพสีเขียวเราสดชื่น

You May Also Like These Articles

Please Register your contact infomation and you’ll be contacted shortly.
Consult Real Estate Experts